Vi tilbyder hjælp til automatisering og optimering af arbejdsgange i virksomheden, medmindre kunden selv ønsker at foretage dette via eTrays workflow designer.

Når vi igangsætter et optimeringsprojekt inden for et område af en organisation, kan vores arbejdsmodel deles op i tre faser:

  1. Først afdækker vi de enkelte afdelingers arbejdsgange bl.a. gennem workshops med nøglemedarbejdere. Alt sammen drevet af Nexcom.
  2. Dernæst analyserer vi arbejdsprocesserne og fremkommer med konkrete løsningsforslag til flaskehalse eller tunge arbejdsgange. Vi giver naturligvis et ROI-estimat på de løsningsmodeller, vi fremkommer med, så det bliver lettere at prioritere disse.
  3. Selvom man allerede på dette tidspunkt kan opnå meget betydelige besparelser, oplever vi ofte, at de allerstørste procesforbedringer først foregår, når manuelle arbejdsgange bliver automatiseret og digitaliseret. En IT-løsning medfører en yderligere strukturering af arbejdsgangene, færre tilbagefald til ”gamle vaner” samt et mere overskueligt ressourcetræk.

Læs mere om vores tilgang til procesoptimering i denne brochure:

Processoptimeringsfolderikon Da