Konsulentydelser

eTray kan implementeres på kort tid til styring af forskellige arbejdsgange, hvorefter kunden selv kan konfigurere workflows i eTrays workflow engine.

Vi kan hjælpe med at afdække, optimere og automatisere arbejdsprocesser i virksomheden og stiller derudover en række konsulentydelser til rådighed: Procesoptimering, implementering og undervisning. Vi har mange års dokumenteret succes og ekspertise i workflow management og er ikke kun teoretikere, men formår at få løsningerne til at virke i praksis.

Handdrawing Diagram2